Hjem

Fischer Smart Control

Vi gjør teknologiskifte i energiforsyningen mulig - fra konseptstudie til smart drift

Noe begynner å voske her

Nettsiden under oppbygging

 

 

Something has started to grow here

Website under Construction

 

Hier beginnt etwas zu wachsen

Webseite unter Aufbau

 

Smart Energi Teknologi

Hva vi leverer

Lotterudvegen 39 - 2390 Moelv - Norway

mob. (+47) 400 51 726

e-post post@fsmac.no

Org.nr. 912 396 479

Behov og konsept

  • vi analyserer energibehovet
  • hvilken av fornybar kilden er mest lønnsomt å bruke/ å kombinere (biomasse, sol, vind, luft, ...)
  • vi sammenligner ulike forsyningskonsepter og leverer beslutningsgrunnlag for systemvalget (varme, kraft, varme-kraft-kobling)
  • er det planlagt å satse på el-bil(er) - vi inkluderer den i bygningens energiinfrastruktur
  • valgt konseptet dimensjoneres å oppnå maksimal energidekningsgrad

Smart Control

Smart Energy Control er under utvikling.

Den tar oppgaven

  • å sørge på en unik måte for homogen og effektiv drift
  • å prioritere energiflyt (bruk av egenprodusert eller ekstern energi) via AMS (Avansert Måle System) når den blir lansert
  • å være lenken til den framtidige Smart Grid